Inkontinence

inkontinence

 

Inkontinence je definována jako jakýkoliv nekontrolovatelný únik moči. Často je tato problematika spojovaná a řešená pouze u žen v souvislosti menopauzy či pozdním věkem, nicméně není tomu tak vždy. Inkontinence sužuje také muže nebo děti, a to jakékoliv věkové kategorie.

 

V nejčastějším případě však trápí inkontinence moči převážně ženy v pozdním věku, avšak 30% žen se potýká s inkontinencí ve věku již mezi 15 - 40, tedy ještě v průběhu produktivního věku. U mužů je pak  únik moči četnější ve stáří. U dětí naopak spojen se stresovými stavy a nočním pomočováním.

 

Inkontinence moči představuje již několik desítek let velmi rozšířený a významný medicínský problém. Dlouhodobý zájem o pochopení této problematiky vyústil v založení Mezinárodní společnosti pro ikontinenci (ICS – International continence society) v roce 1971.

U nás je Českou společností podpory zdraví (ČSPZ) od roku 2000 realizován projekt Inco Forum, který se touto problematikou intenzivně zabývá. 

Pro pacienty je inkontinence moči nejen zdravotním, ale hlavně psychosociálním problémem. Strach z nepříjemného zápachu je mnohdy odradí od běžných společenských aktivit a často vede ke společenské izolaci. 

Inkontinence není ničím neobvyklým. Nebojte se ji řešit a obrátit se na odborníky, kteří se inkontinencí zabývají.

Nechtěný únik moči je velice častý, udává se, že téměř 50 % žen trpí občasnou inkontinencí. Ve věku 15 – 64 let kolísá její výskyt v rozmezí 5 – 25 %, ze starších žen trpí inkontinencí až 40 %. Vzhledem ke stárnutí populace se absolutní počet pacientek neustále zvyšuje.

V menší míře postihuje inkontinence i muže, což souvisí především s onemocněním prostaty a léčbou jejího nádorového onemocnění. Podle statistik je ve věkové skupině 15 – 64 let postiženo 1 – 5 % mužů, ze seniorů trpí nechtěným únikem moči zhruba každý pátý.