Behaviorální metody

Význam slova behaviorální

  • týkající se chování
  • behaviorální vědy - vědy, zabývající se studiem lidského chování ve společnosti, hl. sociologie, antropologie, psychologie
  • behaviorální terapie - terapie, založená na psychologických teoriích učení, zejm. na podmiňování
  • behaviorální teratologie - součást teratologie, zabývající se vrozenými defekty chování