Denervace močového měchýře

Denervace močového měchýře

Je jednou z operačních léčeb problému s močovým měchýřem

Denervace

  • dočasné nebo trvalé vyřazení určitého nervu z funkce
  • ztráta nervového zásobení určité oblasti
  • přerušení nervového zásobení určitého orgánu

Denervace – snížení úrovně hyperaktivity močového měchýře (efekt cca 9 měsíců).

Farmakologická denervace močového měchýře

  • tato metoda spočívá v injekční aplikaci lokálního anestetika (dočasná denervace) nebo fenolu (trvalá denervace) do transvaginálně do oblasti spodiny močového měchýře
  • bezprostřední efekt je udáván až u 76 % pacientek
  • v případě infiltrace lokálními anestetiky se jedná o minimálně invazivní metodiku, kterou lze dle potřeby opakovat
  • komplikace jako ulcerace trigona, trombóza pánevních žil, retence moči či vznik vezikovaginální píštěle jsou relativně velmi řídké