Extraanatomická inkontinence

Jedná se o inkontinenci způsobenou vrozenými vadami nebo získanými onemocněními. 

  • Vrozenými vadami je např. patologické vyústění močovodů.
  • Získanými onemocněními jsou např. iatrogenní píštěle po operacích, po radioterapii atd.