Farmakoterapie

Farmakoterapie

Je léčení pomocí léků a infuzních roztoků.

Je základní metodou léčby u inkontinence. Vzhledem k vývoji v oblasti farmakologie poskytuje řadu možností.

Farmakoterapie zkoumá léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho úplné vyloučení.

Farmakologie hodnotí léky ze dvou hledisek

  • Farmakokinetika zkoumá osud léku v organismu (působení organismu na lék) -  vstřebávání (absorci), rozdělování v jednotlivých tkáních (distribuce), přeměnu na účinné nebo neúčinné látky a vylučování (eliminace)
  • Farmakodynamika zkoumá účinky léku na organismus - žádoucí i nežádoucí

 

Důležité pojmy z farmakoterapie

  • Indikace udává, k čemu je dané léčivo určeno. To jsou stavy pacienta, při nichž je vhodné podání daného léčiva
  • Kontraindikace znamená stav, kdy je nevhodné dané léčivo podávat nebo se smí podávat jen se zvýšenou opatrností, jelikož by jeho podáním došlo ke zhoršení zdravotního stavu pacienta, či dokonce k ohrožení života
  • Interakce znamená vzájemné ovlivnění současně podaných léků. Většinou se tím myslí ovlivnění nepříznivé. 
  • Vyrážka je příkladem nežádoucích účinků léčiv
  • Nežádoucí účinky léčivého přípravku se projeví, jako nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání, která se dostaví po dávce běžně užívané. V podstatě každé léčivo kromě svých účinků, pro které se používá, zároveň působí na pacienta i jinak, což je většinou nežádoucí. Nežádoucí účinky se liší svou závažností. Jindy mohou nežádoucí účinky pro svou závažnost vést k ukončení léčby daným léčivem, nebo dokonce pacienta trvale poškodit, případně způsobit jeho smrt. Hodně nežádoucích účinků závisí na velikosti dávky, některé se objevují jen u určitých lidí, kteří k nim mají jisté předpoklady
  • Závažným nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí úmrtí léčené osoby nebo zvířete anebo takový nežádoucí účinek, který ohrožuje jejich život, vážně poškozuje jejich zdraví, má trvalé následky na jejich zdraví či má za následek hospitalizaci léčené osoby nebo zvířete, neúměrné prodloužení jejich hospitalizace, případně má za následek vrozenou anomálii u jejich potomků
  • Dávkování léčiva obsahuje informaci, v jakém množství a jak často se léčivo pacientovi podává - např. kolik tablet během dne, ráno, v poledne či večer