Inkontinence u žen

Inkontinence u ženInkontinence v souvislosti se ženským pohlavím začíná být čím dál diskutovanějším tématem, čímž se zbourávají hradby samotného tabu a ženy tento svůj problém řeší s větší odpovědností a zájmem.

Únik moči je u žen velmi frekventovaným problémem. Samotných anatomických struktur, které se na plné kontinenci podílí je mnohem víc, než-li u mužů.

U žen hovoříme o urogenitálním systému, který tvoří jeden funkční celek a pokud je problém v jednom systému, bude pravděpodobně i ve druhém.

Kompletní vyšetření poté stanovuje urogynekolog.

S močovou inkontinencí se setká alespoň jednou za život každá druhá žena.

Mezi rizikové faktory kromě vrozených vad dále řadíme obezitu nebo ochablost svalů pánevního dna. Funkce těchto velice malých a skrytých svalů tvoří pomyslné dno našeho těla, které nese váhu všech našich orgánů. V období těhotenství jsou tyto svaly extrémně zatížené. Naopak při operacích břišní dutiny (dělohy, močového systému) svaly povolí a ochabnou.