Mikční drill

Mikční drill

Mikce znamená vyprazdňování močového měchýře. Drill znamená trénink.

Mikční deník je užitečný nástroj

 • o tento deník Vás požádá Váš lékař - nejlépe o denní (nejlépe několikadenní) záznam příjmu a výdeje tekutin, času močení, množství vymočených porcí moči, počtu úniků moči a údaje zda byly úniky provázeny silným nucením na močení
 • můžete do něj psát některé důležité informace, jako je celkový počet návštěv WC, frekvence příhod úniku moči a další informace, které mohou pomoci odborníkům při určení úrovně a druhu inkontinence, kterou trpíte
   

Mikční deník zaznamenává následující informace:

 • množství tekutin přijatých v průběhu dne (včetně polévek, atd.)
 • počet řízeného vyprázdnění močového měchýře a epizody nechtěných úniků moči
 • pozice, ve které došlo k úniku moči
 • aktivity, během nichž došlo k úniku moči
 • použité absorpční pomůcky

Výhody vedení mikčního deníku

 • vedení takového deníku několik dní před návštěvou lékaře vám pomůže zůstat během návštěvy v klidu a zachovat si jistotu – budete schopni přesně odpovědět na všechny otázky lékaře, protože všechny potřebné informace budete mít s sebou
 • spolehlivý mikční deník je takový, který je veden po dobu 2-3 dnů před návštěvou, ale doporučuje se zapisovat si svá pozorování několik dní navíc