Neuromodulační metoda

Neuromodulační metoda

Metody v léčbě bolesti s důrazem na neurostimulace. Neuromodulace jsou nepoškozující a vratné metody, které mají minimální vedlejší účinky a skutečně léčí.

Neuromodulační metody v užším slova smyslu představují terapeutické metody v algeziologii (léčbě bolesti) a jsou přesně definovány.

Neurostimulace míšní je metoda, která přináší vynikající výsledky těm pacientům, pro které je správně indikována.

Neuromodulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest může nejen doplnit mezeru mezi možnostmi konzervativní a chirurgické léčby, ale je i alternativou v případě selhání konzervativní terapie první linie.

Cílem práce je podat přehled jednotlivých neuromodulačních metod se zhodnocením jejich efektivity, indikací a komplikací.

Mezi tyto neuromodulační metody řadíme

 • stimulaci nervových tkání a intraspinální aplikace léků
 • periferní nervovou stimulaci (PNS)
 • stimulaci míchy či zadních nervových kořenů nebo provazců míchy (SCS)
 • hlubokou mozkovou a korovou stimulaci
 • novou metodou je pulsní radiofrekvence

 

Nejčastější signály/příznaky k neurostimulačním metodám (převažující neuropatická bolest)

 • bolest po operaci zad - zde s převahou neuropatických bolestí v dolních končetinách
 • arachnoitida a radikulopatie
 • angina pectoris jinak léčebně či operačně neovlivnitelná, syndrom X
 • ischemická choroba dolních končetin, Burgerova či Raynaudova choroba
 • komplexní regionální bolestivý syndrom
 • pahýlová bolest (fantomová bolest je méně vhodná)

 

Multidisciplinární přístup (přístup za účasti více specialistů) je podstatný pro úspěšné provádění neuromodulačních analgetických metod. Skládá se zde z 5 fází

 • výběr vhodného pacienta
 • příprava nemocného a jeho schválení k neuromodulační metodě
 • perioperační otestování a provedení zkušebního období
 • kompletní implantace neuromodulačního systému
 • následná krátkodobá a poté dlouhodobá péče o nemocného po zavedení neuromodulačního systému.