Paradoxní inkontinence (Inkontinence z přetékání)

je způsobená získanou slabostí svaloviny močového měchýře a projevuje se neúplným vyprazdňováním s postupně se zvětšujícím zůstatkem moči v měchýři po močení (příčinou bývá zúžení močové trubice či pokles a výhřez dělohy a poševních stěn). 

Paradoxní inkontinence (inkontinence z přetékání) - důvodem je získaná slabost svaloviny močového měchýře projevující se neúplným vyprazdňováním s postupně se zvětšujícím zůstatkem moči v měchýři po močení. Příčinou bývá zúžení močové trubice, pokles a výhřez dělohy a poševních stěn.