Peritone

Peritone je elektromyografický přístroj (EMG), který zaznamenává a zobrazuje svalovou aktivitu pomocí elektrických biosignálů. 

Přístroj pracuje ve spojení se sondami Periform nebo Anuform.

  • Svaly v průběhu kontrakce vysílají jemný elektrický proud, který je prostřednictvím sondy přenášen do přístroje a zobrazován LED diodami.
  • Tato zpětná vazba (biofeedback) pomáhá nejen správně cvičit, ale také sledovat postupné zvyšování pevnosti svalů.
  • Přístroj zaznamenává všechna cvičení, čímž lze sledovat individuálního pokrok pacienta.
  • Je možné zpětně vyvolat průměrné hodnoty svalové aktivity ve fázi kontrakce a odpočinku, délku těchto fází, dobu nástupu kontrakce a povolení svalů, počet opakování, celkový čas cvičení apod.
  • Shromážděná data pak ukáží průměrné hodnoty za zadané období.
  • Přístroj je určen pro profesionální i domácí použití.