Pesaroterapie

Pesary mohou odstranit stresový typ inkontinence moči změnou anatomických poměrů, tzn. změnou pozice uretrovezikální junkce a omezením její nadměrné mobility, uplatní se také zvýšený výtokový odpor uretry.

Tvary pesaru mohou být kruhové nebo kruhové s různými výstupky, které pomáhají omezit nadměrnou mobilitu uretrovezikální junkce (mohou existovat i ve tvaru kostky aj.).

Pesary používáme především k dočasné léčbě, event. se uplatní u starých pacientek, kde je operace kontraindikována.

Pesaroterapie znamená pro ženu individuální, nejméně invazivní, cenově výhodnou, přitom velmi
účinnou léčbu. Její úspěch závisí na dokonalé přilnavosti pesaru k vaginální stěně a jeho pravidelné
výměně.

Podpůrné vaginální pesary v gynekologii a urogynekologii představují alternativní léčbu žen se změ-
něným anatomickým stavem urogenitálního traktu.

Podpůrné pesary umožňující konzervativní léčbu inkontinence, poklesu a výhřezu dělohy.

S využitím pesaroterapie se tak otevírá nová možnost individuální léčby.

Mechanismus působení pesaru je velmi podobný principům chirurgické léčby stresové inkontinence.

 

Česká republika je jednou z mála zemí, které pesary nemají zařazeny v „Číselníku“, takže není možnost ani částečné úhrady od pojišťovny.