Smíšená inkontinence

Jedná se o stav, kdy pacient trpí stresovou  i urgentní inkontinencí.

  • Je to nepříjemná kombinace potíží a léčba je většinou složitější.
  • Tento typ inkontinence má příznaky jak stresové, tak i urgentní inkontinence.
  • Poměr jednotlivých příznaků může být proměnlivý a nemusejí být přítomny všechny. Pokud se obě příčiny spojí, bývá obvyklé, že jedna z příčin převládá. V takovém případě se na ni lze zaměřit a řešit ji jako první.
  • Smíšená inkontinence znamená, že k úniku moči dochází nejen při zvýšení nitrobřišního tlaku, ale jsou přítomny i příznaky typické pro hyperaktivní močový měchýř. 

 

Dominantní složka hyperaktivita močového měchýře, je situace jednoznačně nakloněna konzervativnímu postupu – tj. neoperační léčbě hyperaktivity, jejíž významnou součástí bývá farmakoterapie anticholinergiky. 

Dominantní složka stresová –  zde je třeba pokusit se před operační intervencí cílenou na rekonstrukci stresové inkontinence o neoperační korekci složky urgentní, jelikož právě dostatečně nevyléčená složka syndromu hyperaktivního močového měchýře je zásadním negativním prediktorem úspěchu antiinkontinentní operace.