Stresová inkontinence

Jedná se o nejčastěji se vyskytující typ inkontinence, který se vykytuje až u 20% populace. Tento věk je charakteristický s tělesnými změnami, úbytku estrogenů, ochabnutí svalstva pánevního dna související s přechodem. Tento typ úniku moči se vyskytuje v situacích zvýšeného nitrobřišního tlaku (např. při smíchu, kašli, zvedání těžkých břemen, poskočení, rychlém běhu, chůzi ze schodů, ad.). Příčinou stresové inkontinence je oslabený uzávěr močové trubice (zevní svěrač) z důvodu zeslabení podpory pánevního dna. Tato forma inkontinence postihuje jak mladší ženy, zpravidla po několika porodech, tak i ženy po přechodu a ve stáří. Na rozvoji stresové inkontinence se podílí celá řada rizikových faktorů.

Možné příčiny ženské stresové inkontinence:

  • vícečetné  porody
  • těžký porod
  • gynekologické operace, poševní plastiky při poklesu gynekologických orgánů
  • dlouhotrvající namáhavá fyzická práce
  • období po přechodu
  • chronický kašel
  • chronická zácpa
  • obezita - před operací je doporučována redukce hmotnosti
  • genetické, neurologické a hormonální dispozice představují další možné příčiny ženské stresové inkontinence. 

Možné příčiny mužské stresové inkontinence:

U mužů dochází k úniku moči nejčastěji při vrozených vývojových vadách, při onemocnění nebo poškození nervů močového měchýře, úrazu anebo jako následek poranění svěrače či po operaci prostaty. Mezi další rizikové faktory patří dlouhodobá zátěž na pánevní dno způsobená obezitou, těžkou fyzickou prací nebo např. chronickým kašlem.

Stupně závažnosti stresové močové inkontinence:

I. stupeň - únik moče pouze při mimořádných událostech (silný kašel)
II. stupeň - únik moče při lehce zvýšené námaze (kašel, kýchnutí, sport)
III. stupeň - únik moče i při minimálním pohybu (běžná činnost v domácnosti)

Léčba stresové inkontinence

  • operativní zákrok

Zdroj:

http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2008/06/04.pdf
http://www.tenacz.cz/
http://www.cus.cz/