Typy inkontinence

Inkontinence může mít různé podoby, a to především v závislosti na fyzických příčinách, které ji způsobují. Při návštěvě lékaře Vám doktor diagnostikuje, o jaký druh se jedná a  na základě toho pak doporučí způsob léčby.

Nejčastějšími typy inkontinence jsou stresová a urgentní inkontinence. Poměrně často se též vyskytuje jejich kombinace.

ženy 4

Základní klasifikace močové inkontinence:

Typ inkontinence % zastoupení
Stresová inkontinence 49%
Urgentní inkontinence – motorická a senzorická forma 22%
Smíšená inkontinence (kombinovaná) 29%
Paradoxní ischurie (inkontinence z přetékání) vzácně
Extraanatomická inkontinence (píštěle, vrozené vady) vzácně
Neurogenní (dříve reflexní) inkontinence vzácně

Rizikové faktory, které mají vliv na vznik inkontinence

Věk Výskyt močové inkontinence se zvyšuje ve vyšším věku. Ve stáří se obvykle zmenšuje kapacita močového měchýře a zhoršuje kvalita struktur a funkcí pánevního dna. Ve stáří rovněž přibývá řada nemocí, které negativně ovlivňují funkci dolních močových cest. 
Obezita Obezita představuje dobře známý faktor podílející se na zhoršení kontinence. Zvýšený nitrobřišní tlak při nadváze se jednak přenáší na močové cesty a zvyšuje tlak na močový měchýř.
Menopauza Menopauza a chybějící hormon estrogen může vést k vysychání sliznic v oblasti pochvy a uretry, což může vést ke zvýšené náchylnosti k močovým infekcím se všemi negativními dopady na funkci dolních močových cest. 
Extrémní sport Negativní vliv na inkontinenci může mít extrémní a opakované zvyšování nitrobřišního tlaku v rámci
sportovního přetěžování. 
Kouření Kouření má často za následek plicní problémy, které vedou ke kašli. Tím se zvyšuje nitrobřišní tlak, který tlačí na močový měchýř.
Například ženy kuřačky jsou postiženy inkontinencí 2–3× častěji než nekuřačky.
Kognitivní deficit a invalidita Demence a narušení kognitivních funkcí jsou prokazatelně spojeny se zvýšeným výskytem inkontinence. V řadě případů může být zcela narušena schopnost volní kontroly mikce. Invalidita a zhoršená mobilita vedou k narušení schopnosti postiženého dostat se na toaletu včas. 
Těhotenství Během těhotenství se inkontinence vyskytuje častěji než v běžné populaci. Při započtení přechodných a mírných projevů byl hlášen v některých studiích až 85 % výskyt inkontinence. 
Rodinná predispozice U ženy, jejíž matka nebo starší sestra trpí inkontinencí, je relativní riziko 3 násobně zvýšené. Pokud se inkontinence vyskytla u matky a babičky, je riziko ještě vyšší.
Anatomické abnormality Vrozené defekty dolních močových cest postihující oblast močové trubice, pochvy a močovodů jsou spojeny s predispozicí k inkontinenci.
Neurologické abnormality - mozek (mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, nádory, demence, mozková atrofie atd.)
- mícha (míšní poranění, mnohočetná mozkomíšní skleróza, výhřez meziobratlové ploténky, úzký páteřní kanál, ad.)
- operace konečníku 

Zdroj: 

http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2008/06/04.pdf
http://www.musimcasto.cz/
http://nemoci.vitalion.cz/